DPH aktuálne

Rok 2022

Ročné vysporiadanie DPH 2021

Predpokladom funkčnosti uverejnených metodických pokynov v systéme IS Noris je korektne nainštalovaná (aktaulizovaná) distribúcia ekonomiky, ktorá všetky potrebné zmeny už obsahuje. Kontaktujte prosím s touto požiadavkou Vášho správcu, aby Vám potrebné úpravy do systému nainštaloval.