Finančné výkazy – metodika zaokrúhlovania uložených účtovných zostáv