Podpora nariadenia GDPR v systémoch Noris a Noris.Next

Modul GDPR - General Data Protection Regulation, rozširuje funkcionalitu IS NORIS/Noris.Next o podporu nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov fyzických osôb.