Elektronická pokladnica

Podpora elektronickej registračnej pokladne v IS Noris


Oznamujeme našim zákazníkom a partnerom, že v informačnom systéme Noris podporujeme komunikáciu s elektronickou registračnou pokladnicou (ERP) od spoločnosti Varos Trade, s.r.o., typ: FT4000/TMU220.

Tento typ ERP je certifikovaným zariadením pre elektronickú evidenciu prijatých tržieb spôsobom, ktorý vymedzuje zákon č. 289/2008 Z.z.

Pre operátorov ERP sme pripravili príručku používateľa vo forme prezentácie s krátkymi videoukážkami jednotlivých úkonov, ktoré sa na ERP a v IS Noris vykonávajú.Legislatívna príloha, týkajúca sa používania ERP:

Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnicePoznámka:

Predpokladom používania ERP v informačnom systéme Noris je zakúpená licencia pre modul "Sklad". Realizácia predaja cez ERP sa vykonáva cez zložku "Predajky" uvedeného modulu.

Okrem vyššie uvedeného si podpora ERP vyžaduje inštaláciu funkcionality do databázy a klienta IS Noris, ako aj konfiguračné nastavenia v správe programu. V prípade záujmu o využívanie ERP v systéme IS Noris na Vašej inštalácií, prosíme kontaktujte nás elektronicky.