Homebanking

Podpora homebankingu pre UniCredit Bank

V prílohe tejto metodiky sa nachádza súbor Bankové ústavy - UniCredit.txt, určený na offline import do číselníka bankových ústavov, ktorý doplní novú banku do číselníka bánk. Bankové formáty - importer - UniCredit.txt - je súbor pre offline import do číselníka bankových formátov, ktorý doplní definíciu formátu Multicash.

Doporučený postup pri konfigurácií:

  • Vytvoriť nové záznamy do číselníkov bankových spojení vlastných, bankových ústavov (alebo import), bankových formátov (neprepisovať už existujúce)
  • Vytvoriť nové zložky bankových výpisov pre všetky účty v UniCredit Bank
  • Nastaviť tieto zložky tak, ako sú terajšie zložky pre HVB (okrem číslovania, nastaviť aj vlastné číslovanie)
  • Vytvoriť nové zložky pre platobné príkazy do UniCredit (tam sa formáty nemenia)
  • Nastaviť tieto zložky tak, ako sú terajšie zložky pre PP HVB. (okrem číslovania, nastaviť vlastné číslovanie)

Upozornenie:

Neprepisujte žiadne zložky, ani záznamy v číselníkoch, ale vytvárajte na tieto účely vždy nové. Správnosť nastavenia závisí aj od konfigurácie Vášho softvéru dodaného bankou UniCredit.