Import bankových výpisov SEPA z prostredia Multicash

Funkcionalita importu bankových výpisov SEPA (súborov s príponou *.sta) vygenerovaných z programu Multicash (dodávaného bankou) sa v prostredí IS Noris / Noris.Next konfiguruje nasledovne:

  1.  V module Banka - Bankové formáty: vytvoríme najlepšie kópiu existujúceho bankového formátu Multicash s novým názvom napr. VUB SEPA a upravíme jeho konfiguráciu nasledovne:


    Poznámka: Súbor je cesta na adresár, v ktorom sú prítomné súbory *.sta (vygenerované aplikáciou Multicash) pre konkrétnu banku. Môže sa tu uviesť aj sieťová cesta v tvare UNC: \\Server\Multicash\MCCWIN\

     
  2. Otvoriť si zložku "Bankový výpis" pre konkrétny účet a v jeho konfigurácií naviazať príslušný bankový formát:


    Podmienkou tejto funkčnosti je nainštalovaná aktuálna distribúcia ekonomiky. Súčasná distribúcia podporuje bankové formáty bánk: Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Tatra banka.