Štatistické výkazy

Účtovné výkazy - súvaha a výsledovka a ich výstup v PDF formáte

Možnosť vytvorenia podkladových súborov pre elektronické vykazovanie na internete a zobrazenie v štruktúre FDF,PDF. Aktualizácia distribúcie sa dotýka týchto oblastí:

  • Tlač výkazov Súvaha, Výsledovka v tvare PDF
  • Účtovanie nulových čiastok interným dokladom za predpokladu, ak čiastka v cudzej mene nie je nulová – dorovnanie salda pre prípad : saldo = 0 a saldo_CM <> 0
  • Zosúladenie skupín v denníku účtov pri predzaúčtovaní FD, FV a párovaní záloh
  • Zrušenie kontroly dátumu dodania a obdobia DPH v intervale menšom ako 3 roky
  • Úprava číselníka "OKEČ SK NACE" - možnosť ručnej editácie záznamov
  • Nová funkcia pre aktualizáciu číselníka "OKEČ SK NACE" zo stránky Štatistického úradu s kontrolou jednoznačnosti, nachádza sa priamo nad prehľadom číselníka. Podmienkou úspešnej aktualizácie je online prístup na internet.

Poznámka:
K pokynu sa viaže súbor pre offline import, ktorý je súčasťou slovenskej distribúcie IS Noris, verzia s hlavnou menou EUR. Pri jeho aplikovaní je potrebné postupovať v zmysle dokumentácie.