FD a FV - atribút 'Individuálny špecifický symbol'

V distribúcií ekonomiky pre IS Noris z 10.2.2017 bol pridaný nový atribút na bank. spojenie vlastné „Referenčné číslo - pošta“, ktorý sa využíva pri generovaní čiarového kódu.- na formulár FD a FV pribudol atribút 'Individuálny špecifický symbol'.   Atribúty nie je nutné zadávať ak sa má zachovať doterajšia funkcionalita, teda ŠS sa preberá z Bank. spoj. cudzieho naviazaného na FD resp. FV.


- Sú upravene funkcie  „Vystavenie plat. prík. Tuzemsko“ nad FD a FV, tak že do ŠS na PPT sa prenesie 'Individuálny špecifický symbol' v prípade že je vyplnený.


Ak  'Individuálny špecifický symbol' vyplnený nie je, do ŠS na PPT sa z  FD resp. FV prenesie ŠS  z BSC naviazane na doklade.


Následne sa ŠS dostane do banky exportom súboru SEPA xml alebo iným používaným formátom a potom už pri importe do bankových výpisov zase zo súboru z  banky.


-Do konfigurácie triedy bankové výpisy pribudli dva ďalšie atribúty „Dohľadanie FD aj podľa špec. symb“,  „Dohľadanie FV aj podľa špec. symb“,


prednastavené na hodnotu „Nie“ vo všetkých zložkách BV. V prípade požiadavky dohladávania hr. dokladu aj podľa ŠS ich treba na príslušných zložkách BV nastaviť na  „Áno“ resp.v konfigurácií nastaviť kvačku  pre FD , prípadne aj pre FV.  Ak je nastavené v konf. BV „Dohľadanie FD aj podľa špec. symb“ =“Áno“ a na riadku BV je vyplnený ŠS pri dohladávaní hr. dokladu pre FD resp. FV sa doplní


  k štandartným dohľadávacím podmienkam podmienka o zhodnosti ŠS na BV a na FD resp. FV.


  Ak na FD resp. FV nie je vyplnený 'Individuálny špecifický symbol', tak sa berie do úvahy ŠS z BSC naviazaného na FD resp. FV.


  ŠS sa berie na oboch stranách do úvahy bez vodiacich núl ak v ŠS sú .


   V prípade že sa pri dohľadaní nájde práve jeden doklad FD resp. FV naviaže sa ako hr. doklad na položku BV.


  Táto funkcionalita platí pre formulárovú logiku ako aj použitie funkcie č. 278 Dohľadanie hrad. dokladu nad BV, ak nie zapnuté v konf. BV „Import bez dohľadania     dokladu “ tak   platí aj pri importe BV.


Príklad: