Podpora IS Noris na OS Windows 10

Na operačných systémoch Windows 7, 8, 8.1 a 10 sa vyskytuje problém so spustením systému IS Noris z dôvodu nekompatibility zápisu cesty na systémovú knižnicu (dll) SQL servera, ktorú klient IS Noris volá pri spustení systému, keď sa nadväzuje spojenie s SQL serverom.
 
V operačnom systéme Windows 10 (všetky verzie buildov) je naviac možné odstrániť problém so zobrazovaním spodného pásu záložiek napr. na otvorených záznamoch nastavením režimu kompatibility s operačným systémom Windows 7.
Obe nastavenia je možné vykonať súčasne spustením skriptu, ktorý sme pre Vás pripravili. Jedná sa o vbs skript, ktorý je možné spustiť na pracovnej stanici buď ručne s oprávneniami správcu, alebo automaticky v prostredí domény Active directory ako startup script pre skupinu "Domain computers".
 
Poznámka: skript je potrebné pred aplikovaním alebo nasadením editovať a upraviť podľa skutočného umiestnenia klienta (-ov) IS Noris. Štandardne je toto umiestnenie na všetkých PC spoločné (rovnaké) - nastavené aktualizátorom Norisgo. Cestu na adresár klienta (-ov) v skripte upravte podľa skutočnosti.  V skripte je potrebné zachovať dvojité spätné lomítka.
 
Príklad:  Return=oReg.SetStringValue(HKCU, strKeyPath,"C:\\Noris_EUR\\Noris.exe", "~ WIN7RTM", REG_SZ)