Údržba prevádzkových databáz

Pre všetkých správcov MS SQL serverov dávame do pozornosti tieto optimalizačné odporúčania